Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Địa chỉ: 65/1/3 đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: nguyenbichtuyen@hlsexpress.com

Vi Vi
Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Ngày đăng: 23/12/2022 01:53 PM

Trách nhiệm của bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển

a) Bên vận chuyển

+ Là bên chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị thất thoát, hư hỏng và chịu bồi thường như đã thỏa thuận.
+ Bảo vệ hàng hóa cần vận chuyển khỏi các tác nhân có thể dự đoán hay trong khả năng can thiệp.
+ việc vận chuyển hàng hóa phải theo đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận trước.
+ Có thể kiểm tra hàng hóa trước khi nhận giao hàng
+ Người nhận có thể kiểm tra hàng hóa trước khi giao và việc nhận tiền phí được thể hiện trong hợp đồng (có thể nhận khi bắt đầu giao hàng hoặc khi hoàn thành xong nghĩa vụ giao hàng nếu có thỏa thuận cụ thể)

b) Bên thuê vận chuyển

+ Bắt buộc trả phí dịch vụ cho bên vận chuyển theo thảo thuận.
+ Thục hiện việc gửi hàng theo thời gian và địa điểm đã quy định để đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ.
+ Có thể yêu càu trực tiếp người vận chuyển là người cụ thể.
Hy vọng bạn qua bài viết này các bạn có thể nắm được những nội dung cơ bản về hợp đồng vận chuyển hàng hóa và có thể vận dụng chúng một cách hiệu quả trong công việc của mình.

Khi đã nhận hàng rồi, người nhận hàng không được kiện người vận chuyển, nếu trong thời hạn 3 ngày (không kể ngày lễ) tiếp theo ngày nhận, người nhận hàng không tống đạt cho người vận chuyển biết giấy tờ thường hoặc bằng thư bảo đảm lời phản kháng của họ về hàng bị mất hoặc bị hỏng

Trong trường hợp toàn bộ hàng hóa bị mất hoặc giao hàng chậm thì pháp luật không qui định thời hạn phản kháng vì đó không phải là trường hợp cấp thiết.

Để tránh những khó khăn về chứng minh, người nhận hàng thường yêu cầu giám định, nếu họ bị thiệt hại lớn.

Khi có tranh chấp các bên trong hợp đồng có quyền nộp đơn cho Chánh án Tòa án thương mại, và nếu không có tòa án hày thì nộp đơn cho cho thẩm phán hòa giải ( nay là Tòa án dân sự sơ cấp). Thẩm phán quyết định trưng cầu giám định và ghi ngay ở dưới đơn.

0
Zalo
Hotline