Trách nhiệm các bên liên quan

Địa chỉ: 65/1/3 đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: nguyenbichtuyen@hlsexpress.com

Vi Vi
Trách nhiệm các bên liên quan
Ngày đăng: 20/12/2022 08:59 PM

Trách nhiệm của bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển

Bên vận chuyển

+ Là bên chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị thất thoát, hư hỏng và chịu bồi thường như đã thỏa thuận.
+ Bảo vệ hàng hóa cần vận chuyển khỏi các tác nhân có thể dự đoán hay trong khả năng can thiệp.
+ việc vận chuyển hàng hóa phải theo đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận trước.
+ Có thể kiểm tra hàng hóa trước khi nhận giao hàng
+ Người nhận có thể kiểm tra hàng hóa trước khi giao và việc nhận tiền phí được thể hiện trong hợp đồng (có thể nhận khi bắt đầu giao hàng hoặc khi hoàn thành xong nghĩa vụ giao hàng nếu có thỏa thuận cụ thể)

Bên thuê vận chuyển

+ Bắt buộc trả phí dịch vụ cho bên vận chuyển theo thảo thuận.
+ Thục hiện việc gửi hàng theo thời gian và địa điểm đã quy định để đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ.
+ Có thể yêu càu trực tiếp người vận chuyển là người cụ thể.
Hy vọng bạn qua bài viết này các bạn có thể nắm được những nội dung cơ bản về hợp đồng vận chuyển hàng hóa và có thể vận dụng chúng một cách hiệu quả trong công việc của mình.

Khi đã nhận hàng rồi, người nhận hàng không được kiện người vận chuyển, nếu trong thời hạn 3 ngày (không kể ngày lễ) tiếp theo ngày nhận, người nhận hàng không tống đạt cho người vận chuyển biết giấy tờ thường hoặc bằng thư bảo đảm lời phản kháng của họ về hàng bị mất hoặc bị hỏng

Trong trường hợp toàn bộ hàng hóa bị mất hoặc giao hàng chậm thì pháp luật không qui định thời hạn phản kháng vì đó không phải là trường hợp cấp thiết.

Để tránh những khó khăn về chứng minh, người nhận hàng thường yêu cầu giám định, nếu họ bị thiệt hại lớn.

Khi có tranh chấp các bên trong hợp đồng có quyền nộp đơn cho Chánh án Tòa án thương mại, và nếu không có tòa án hày thì nộp đơn cho cho thẩm phán hòa giải ( nay là Tòa án dân sự sơ cấp). Thẩm phán quyết định trưng cầu giám định và ghi ngay ở dưới đơn.

Kết luận giám định về thiệt hại vật chất có giá trị bắt buột đối với thẩm phán , dù người giám định không tham gia phiên tòa, nhưng thẩm phán không nhất thiết phải triệu tập tất cả các đương sự tham gia giám định.Nếu trong thời hạn ba ngày nói trên mà dương sự có yêu cầu giám định, thì yêu cầu đó được coi là lời phản kháng .Mọi việc kiện về trách nhiệm sẽ không được chấp nhận nếu đã nhận hàng mà không có lời phản kháng.Thời hiệu kiện về hợp đồng vận tải là một năm, không phân biệt tính chất của thiệt hại, trừ trường hợp người vận chuyển có hành vi gian dôi.Nếu toàn bộ hàng hóa bị mất thì thời hạn đó tính từ ngày đáhg lẽ phải giao hàng hóa . Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc chỉ bị mất một phần thì tính từ ngày hàng hóa đã được giao cho người nhận, hoặc ngày người đó đã nhận.

Suy đoán trách nhiệm của người vận chuyển.

Theo điều 103 Bộ luật kinh doanh thì người vận chuyển bị suy đoán là phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc giao hàng; hàng hóa bị mất hoặc bị hỏng trong khi vận chuyển họ phải bồi thường thiệt hại toàn bộ.

Để bác bỏ sự suy đoán đó, tùy trường hợp, người vận chuyển phải chứng minh: .

- Lỗi của người gửi hàng (như bao bì .xắu);

- Lỗi của người nhận hàng ( như chậm đến nhận hàng );

-  Khuyết tật của chính hàng hóa ( như một con. vật chết vì sợ trong khị chuyên chở);

- Hoặc là trường hợp bất khả kháng, tức là có sự cố không thể dự kiến trước và cũng không thể tránh được hậu quả. 

Bồi thường thiệt hại. 

Phải bồi thường những thiệt hại trực tiếp và dự liệu được. Nhưng trong trường hợp người vận chuyển có hành vi gian dối thì phải bồi thường cả những thiệt hại gián tiếp.

 Các điều khoản trái lại: Nếu người vận chuyển ghi trong hợp đông là họ không chịu trách nhiệm về hàng hóa bị mất hoặc bị hỏng thì điều khoản đó vô hiệu.Tuy nhiên, trong hợp đồng, người vận chuyển có thể giới hạn mức bồi thưòng hàng hóa bị mất hoặc bị hỏng với điều kiện là mức bồi thưòng đó không được qúa ít ỏi và cùng với điều kiện là người vận chuyển không có hành vi lừa dối hoặc gian dối.

0
Zalo
Hotline