Hỏa Tốc

Địa chỉ: 65/1/3 đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: nguyenbichtuyen@hlsexpress.com

Vi Vi
Hỏa Tốc
Ngày đăng: 20/12/2022 03:10 PM

1. Khu vực

2. Vùng tính cước

- Nội tỉnh: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi trong phạm vi cùng một Tỉnh/TP.

- Liên tỉnh: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP. Trong đó:

+ Nội vùng: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP trong phạm vi cùng một vùng.

+ Đà Nẵng đi Hà Nội, TP.HCM và ngược lại: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa tuyến Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minhó Đà Nẵng.

+ Hà Nội đi TP.HCM và ngược lại: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa tuyến Hà NộióTP Hồ Chí Minh.

+ Liên vùng: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các Tỉnh/TP trong phạm vi khác vùng (trừ các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng – Tp. Hồ Chí Minh).

0
Zalo
Hotline