Các quy định chuyển phát nhanh

Địa chỉ: 65/1/3 đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: nguyenbichtuyen@hlsexpress.com

Vi Vi
Các quy định chuyển phát nhanh
Ngày đăng: 21/12/2022 03:56 PM

KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC BƯU GỬI


1. Khối lượng bưu gửi:

Khối lượng tối đa là 30kg/bưu gửi.

2. Kích thước tối thiểu

- Ít nhất một mặt bưu gửi có kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm với sai số 2 mm.
- Nếu cuộn tròn: chiều dài bưu gửi cộng hai lần đường kính tối thiểu 170mm và kích thước chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100mm.

3. Kích thước tối đa

Bất kỳ chiều nào của bưu gửi không vượt quá 1.500mm và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3.000mm.
- Hàng cồng kềnh: Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vàotừng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.
- Hàng nhẹ: Là hàng gửi có khối lượng dưới 167 kg/m3 (tương đương với trên 6000cm3/kg),  khối lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lượng qui đổi từ thể tích kiện hàng

0
Zalo
Hotline